Przejdź do treści strony
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach Biuletyn Informacji Publicznej

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach, z siedzibą w  Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach jest Grzegorz Cegłowski, tel. 77 44 67 120, e-mail: g.ceglowski@powiatkrapkowicki.pl.
 3. Odbiorcą danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach oraz organy właściwe określone ustawami.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania zadań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,b,c,e rozporządzenia oraz innych przepisów prawa, które zobowiązują i wskazują na konieczność przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe będą przekazywane do innego państwa wyłącznie w przypadkach, kiedy wymaga tego prowadzone postępowanie.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 8/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach z dnia 30 Listopada 2016r.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), w przypadku, gdy uzna, że przetwarza­nie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporzą­dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub warunkiem zawarcia umowy.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych

Metryczka
 • wytworzono:
  11-07-2019
  przez: Grzegorz Cegłowski
 • opublikowano:
  11-07-2019 10:30
  przez: Grzegorz Cegłowski
 • podmiot udostępniający:
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach
  odwiedzin: 853
Dane adresowe:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach
47-303 Krapkowice
ul. Kilińskiego 1

Dane kontaktowe:

tel.: 77 44 66 015
fax: 77 44 67 119
e-mail: pcpr@powiatkrapkowicki.pl
strona www: pcpr.powiatkrapkowicki.pl