Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pozostałe świadczenia

pcpr - logo.jpeg

Dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka

Świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka oraz kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki

I. Podstawa prawna wykonywania usługi

 1. Art. 104 i art. 108 k.p.a. (t.j. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
 2. Art. 39, art. 83 ust. 1, art. 88 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
  i systemie pieczy zastępczej
   (Dz. U. z 2015 r., poz. 332 z późn. zm.)

II. Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie świadczenia

III. Miejsce składania dokumentów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach

ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice

IV. Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie.

V. Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej.

VI. Odbiór informacji

 1. Osobiście przez wnioskodawcę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach
 2. Za pośrednictwem poczty, na adres wskazany we wniosku

VII. Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z art. 35 k.p.a. (tj. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

VIII. Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Starosty Krapkowickiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

IX. Inne informacje

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka starosta może przyznać:

 1. dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka,
 2. świadczenie na pokrycie:
  1. niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo;
  2. kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo.

DOCwniosek o dofinansowanie do wypoczynku.doc (25,00KB)
DOCwniosek o przyznanie jednorazowej pomocy pieniężnej na pokrycie niezbędnych wydatków.doc (28,00KB)