Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach

 

Zgodnie z przepisami prawa od 1 maja 2008 r. organy władzy publicznej zobowiązane są do przyjmowania dokumentów w postaci elektronicznej (wnoszenia podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej). ePUAP – elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (http://epuap.gov.pl) umożliwia instytucjom publicznym spełnienie tego wymogu poprzez udostępnienie infrastruktury usług, pozwalających na założenie skrzynki podawczej.

Dysponentem systemu ePUAP jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. Nr 206, poz. 1216) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach informuje o sposobach doręczania dokumentów w postaci elektronicznej.

W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej niezbędne jest posiadanie konta na platformie ePUAP wraz z profilem zaufanym, bądź certyfikatem kwalifikowalnym. Skuteczne doręczenie dokumentów potwierdzane jest automatycznym wydaniem urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP).

Poniżej adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP), za pomocą której można doręczać dokumenty elektroniczne do PCPR:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/PCPRKrapkowice   

Adres skrytki na ePUAP: /PCPRKrapkowice/skrytka

Podręcznik użytkownika portalu ePUAP oraz wszelkie inne instrukcje dostępne są tutaj.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych przesyłanych do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowalnym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes, bądź profilem zaufanym ePUAP.

 1. Akceptowalne formaty załączników to:
  1. DOC, RTF;
  2. XLS;
  3. CSV;
  4. TXT;
  5. GIF, TIF, BMP, JPG;
  6. PDF;
  7. ZIP.
 2. Wielkość dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekroczyć 5MB (całkowity rozmiar załączników nie może przekroczyć 3,5MB).
 3. Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.