Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 163 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  (Dz. U. z 2015., poz. 332 ze zm.),
 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 ze zm. ),
 4. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.),
 5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych(Dz. U. z 2011 r.,  Nr 127 poz. 721 ze zm.),
 6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.),
 7. Uchwała Nr VII/34/99 Rady Powiatu w Krapkowicach z dnia 27.05.1999 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach,
 8. PDFStatut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach.pdf (500,58KB),
 9. PDFRegulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach.pdf (1,33MB).