Przejdź do treści strony
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach Biuletyn Informacji Publicznej

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 163 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  (Dz. U. z 2015., poz. 332 ze zm.),
 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 ze zm. ),
 4. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.),
 5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych(Dz. U. z 2011 r.,  Nr 127 poz. 721 ze zm.),
 6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.),
 7. Uchwała Nr VII/34/99 Rady Powiatu w Krapkowicach z dnia 27.05.1999 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach,
 8. PDFStatut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach.pdf,
 9. PDFRegulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach.pdf.
Metryczka
 • wytworzono:
  30-07-2015
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  30-07-2015 11:50
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach
  odwiedzin: 2605
Dane adresowe:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach
47-303 Krapkowice
ul. Kilińskiego 1

Dane kontaktowe:

tel.: 77 44 66 015
fax: 77 44 67 119
e-mail: pcpr@powiatkrapkowicki.pl
strona www: pcpr.powiatkrapkowicki.pl