Przejdź do treści strony
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestry i ewidencje

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

Rejestr spraw w zakresie:

 • danych o osobach zakwalifikowanych do pelnienia funkcji rodziny zastepczej zawodowej, rodziny zastepczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 • danych o osobach pełniących funkcję rodziny zastepczej zawodowej lub rodziny zastepczej niezawodowej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka,
 • kierowania do domu pomocy społecznej,
 • rehabilitacji społecznej.

Dane osobowe z rejestru nie mogą być udostępniane osobom trzecim.

Prowadzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rejestry zawierają dane osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej „W postępowaniu w sprawie świadczeń z pomocy społecznej należy kierować się przede wszystkim dobrem osób korzystających z pomocy społecznej i ochroną ich dóbr osobistych. W szczególności nie należy podawać do wiadomości publicznej nazwisk osób korzystających z pomocy społecznej oraz rodzaju i zakresu przyznanego świadczenia”.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej "Podmioty i osoby realizujace zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej sa obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji o osobach, do ktorych stosuje się niniejszą ustawę, oraz członkach ich rodzin, w tym informacji o udzielonej tym osobom pomocy i świadczeniach"

Ponadto w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach prowadzi się następujące rejestry:

 • Książka wyjść
 • Ewidencja delegacji służbowych
 • Książka kontroli
 • Rejestr skarg i wniosków
Metryczka
 • wytworzono:
  31-07-2015
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  31-07-2015 12:58
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach
  odwiedzin: 2440
Dane adresowe:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach
47-303 Krapkowice
ul. Kilińskiego 1

Dane kontaktowe:

tel.: 77 44 66 015
fax: 77 44 67 119
e-mail: pcpr@powiatkrapkowicki.pl
strona www: pcpr.powiatkrapkowicki.pl