Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2024
Styczeń: 1920Luty: 1321Marzec: 1094Kwiecień: 1328Maj: 1321Czerwiec: 1159
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2023
Styczeń: 6496Luty: 4671Marzec: 5486Kwiecień: 4911Maj: 4000Czerwiec: 4434
Lipiec: 3765Sierpień: 2634Wrzesień: 1964Październik: 2105Listopad: 3217Grudzień: 2262
Rok 2022
Styczeń: 4217Luty: 5868Marzec: 4718Kwiecień: 3597Maj: 4433Czerwiec: 5268
Lipiec: 5151Sierpień: 4214Wrzesień: 6668Październik: 10136Listopad: 5496Grudzień: 7710
Rok 2021
Styczeń: 6194Luty: 4500Marzec: 5843Kwiecień: 6168Maj: 6418Czerwiec: 4037
Lipiec: 4844Sierpień: 5754Wrzesień: 5175Październik: 6159Listopad: 5562Grudzień: 4299
Rok 2020
Styczeń: 6014Luty: 4817Marzec: 5118Kwiecień: 7007Maj: 5661Czerwiec: 5329
Lipiec: 7464Sierpień: 6637Wrzesień: 6932Październik: 5805Listopad: 5024Grudzień: 5669
Rok 2019
Styczeń: 6052Luty: 5524Marzec: 6592Kwiecień: 5149Maj: 7094Czerwiec: 6336
Lipiec: 5834Sierpień: 6279Wrzesień: 4849Październik: 6038Listopad: 4895Grudzień: 5375
Rok 2018
Styczeń: 4333Luty: 3983Marzec: 7274Kwiecień: 5628Maj: 4152Czerwiec: 4280
Lipiec: 4583Sierpień: 3980Wrzesień: 5224Październik: 5615Listopad: 4795Grudzień: 6372
Rok 2017
Styczeń: 3205Luty: 2431Marzec: 3181Kwiecień: 2270Maj: 3370Czerwiec: 2460
Lipiec: 2768Sierpień: 2801Wrzesień: 2870Październik: 3549Listopad: 4271Grudzień: 3178
Rok 2016
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 0Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 182Grudzień: 2591
 1. Postępowania do 30 tyś. EURO
  Wyświetleń: 73057
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 56135
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 19299
 4. Przetargi
  Wyświetleń: 18588
 5. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 17176
 6. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 7945
 7. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 6231
 8. Dane teleadresowe, informacje ogólne
  Wyświetleń: 5737
 9. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 5635
 10. Zarządzenia
  Wyświetleń: 5497
 11. Kierownik jednostki
  Wyświetleń: 5346
 12. Dokumenty
  Wyświetleń: 5340
 13. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 5102
 14. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 4949
 15. Programy i strategie
  Wyświetleń: 4919
 16. Archiwa
  Wyświetleń: 4834
 17. Podstawa prawna
  Wyświetleń: 4818
 18. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 4816
 19. Statut organizacyjny jednostki
  Wyświetleń: 4794
 20. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 4737
 21. Kontrola zarządcza
  Wyświetleń: 4733
 22. Pobierz programy
  Wyświetleń: 4727
 23. Rejestry i ewidencje
  Wyświetleń: 4724
 24. Zadania PCPR
  Wyświetleń: 4668
 25. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 4625
 26. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 4595
 27. Schemat organizacyjny
  Wyświetleń: 4590
 28. Karty usług
  Wyświetleń: 4547
 29. Podstawy prawne
  Wyświetleń: 4528
 30. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 4527
 31. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 4456
 32. Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej na BIP
  Wyświetleń: 4387
 33. Zasięg działania
  Wyświetleń: 4383
 34. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4382
 35. Pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej
  Wyświetleń: 4280
 36. Informacja zmieniająca zaproszenie do składania oferty dotyczącej zamówienia na sprzedaż usługi tj. noclegów wraz z wyżywieniem w czasie trwania 2 dniowych warsztatów wyjazdowych dla ok. 100 osób…
  Wyświetleń: 3547
 37. Zarządzenia Dyrektora w 2015 r.
  Wyświetleń: 3283
 38. Klauzula informacyjna RODO
  Wyświetleń: 3229
 39. Nabór na inspektora ds. obsługi finansowej
  Wyświetleń: 3165
 40. Przeprowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych dla min. 10 dzieci z pieczy zastępczej, na terenie Powiatu Krapkowickiego
  Wyświetleń: 3010
 41. Zarządzenia Dyrektora w 2016 r.
  Wyświetleń: 2901
 42. Przeprowadzenie badań psychologicznych i wydania opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, w ramach realizacji projektu „W rodzinie lepiej”
  Wyświetleń: 2871
 43. Udzielenie pomocy reedukacyjnej min. 5 dzieci z pieczy zastępczej w ramach realizacji projektu „W rodzinie lepiej”
  Wyświetleń: 2751
 44. Zarządzenia Dyrektora w 2017 r.
  Wyświetleń: 2735
 45. Świadczenia z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2694
 46. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie
  Wyświetleń: 2681
 47. Świadczenia z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  Wyświetleń: 2611
 48. Przeprowadzenie 2 dniowych warsztatów wyjazdowych dla ok. 100 osób, w tym około 40 osób dorosłych (rodziców zastępczych) i 60 dzieci (dzieci z pieczy zastępczej i dzieci własne rodziców zastępczych), w ramach realizacji projektu „W rodzinie lepiej"
  Wyświetleń: 2527
 49. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki
  Wyświetleń: 2466
 50. Pomoc na kontynuowanie nauki
  Wyświetleń: 2458
 51. Świadczenia z ustawy o pomocy społecznej
  Wyświetleń: 2453
 52. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  Wyświetleń: 2412
 53. Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i w rodzinnym domu dziecka
  Wyświetleń: 2409
 54. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
  Wyświetleń: 2325
 55. Starosta Krapkowicki ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie projektu „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Krapkowickim na lata 2018-2020”. Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt „Programu Rozwoju Pieczy Zastępcz
  Wyświetleń: 2250
 56. Dofinansowanie usług tłumacza migowego lub tłumacza-przewodnika
  Wyświetleń: 2247
 57. Prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz prowadzenie grup wsparcia dla rodzin zastępczych, w ramach realizacji projektu „W rodzinie lepiej”
  Wyświetleń: 2245
 58. Dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych
  Wyświetleń: 2243
 59. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż usługi tj. noclegów wraz z wyżywieniem w czasie trwania 2 dniowych warsztatów wyjazdowych dla 102 osób, w tym około 40 osób dorosłych i 60 dzieci oraz 2 opiekunów, w ramach realizacji projektu „W rodzinie lepiej”
  Wyświetleń: 2238
 60. Usamodzielnienia
  Wyświetleń: 2221
 61. Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka
  Wyświetleń: 2204
 62. Utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego dla rodziny zastępczej zawodowej
  Wyświetleń: 2174
 63. Pomoc na zagospodarowanie
  Wyświetleń: 2116
 64. Pozostałe świadczenia
  Wyświetleń: 2114
 65. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2106
 66. Utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka
  Wyświetleń: 2106
 67. Pomoc na usamodzielnienie
  Wyświetleń: 2104
 68. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2090
 69. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2064
 70. Ponowne ogłoszenie o sprzedaży agregatu
  Wyświetleń: 1932
 71. Podstawy prawne
  Wyświetleń: 1928
 72. Zarządzenia Dyrektora w 2019 r.
  Wyświetleń: 1923
 73. Deklaracja Dostępności
  Wyświetleń: 1821
 74. Starosta Krapkowicki ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie projektu „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Krapkowickim na lata 2021-2023”.
  Wyświetleń: 1595