Przejdź do treści strony
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
601448175118700756615329746466376932539800
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
605255246592514970946336583462794849603848955375
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
433339837274562841524280458339805224561547956372
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
320524313181227033702460276828012870354942713178
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000001822591
 1. Postępowania do 30 tyś. EURO
  Wyświetleń: 40929
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 35078
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 12534
 4. Przetargi
  Wyświetleń: 8740
 5. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 8463
 6. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 4230
 7. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 4198
 8. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 2818
 9. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 2813
 10. Kierownik jednostki
  Wyświetleń: 2809
 11. Dokumenty
  Wyświetleń: 2794
 12. Zarządzenia
  Wyświetleń: 2726
 13. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 2695
 14. Dane teleadresowe, informacje ogólne
  Wyświetleń: 2627
 15. Podstawa prawna
  Wyświetleń: 2605
 16. Archiwa
  Wyświetleń: 2541
 17. Statut organizacyjny jednostki
  Wyświetleń: 2506
 18. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 2501
 19. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2472
 20. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 2464
 21. Rejestry i ewidencje
  Wyświetleń: 2439
 22. Kontrola zarządcza
  Wyświetleń: 2434
 23. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 2428
 24. Zadania PCPR
  Wyświetleń: 2422
 25. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2407
 26. Podstawy prawne
  Wyświetleń: 2405
 27. Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej na BIP
  Wyświetleń: 2388
 28. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 2364
 29. Pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej
  Wyświetleń: 2360
 30. Schemat organizacyjny
  Wyświetleń: 2352
 31. Karty usług
  Wyświetleń: 2310
 32. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 2275
 33. Programy i strategie
  Wyświetleń: 2245
 34. Zasięg działania
  Wyświetleń: 2220
 35. Nabór na inspektora ds. obsługi finansowej
  Wyświetleń: 1673
 36. Przeprowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych dla min. 10 dzieci z pieczy zastępczej, na terenie Powiatu Krapkowickiego
  Wyświetleń: 1653
 37. Zarządzenia Dyrektora w 2016 r.
  Wyświetleń: 1616
 38. Przeprowadzenie badań psychologicznych i wydania opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, w ramach realizacji projektu „W rodzinie lepiej”
  Wyświetleń: 1595
 39. Zarządzenia Dyrektora w 2015 r.
  Wyświetleń: 1573
 40. Udzielenie pomocy reedukacyjnej min. 5 dzieci z pieczy zastępczej w ramach realizacji projektu „W rodzinie lepiej”
  Wyświetleń: 1509
 41. Zarządzenia Dyrektora w 2017 r.
  Wyświetleń: 1499
 42. Świadczenia z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1495
 43. Przeprowadzenie 2 dniowych warsztatów wyjazdowych dla ok. 100 osób, w tym około 40 osób dorosłych (rodziców zastępczych) i 60 dzieci (dzieci z pieczy zastępczej i dzieci własne rodziców zastępczych), w ramach realizacji projektu „W rodzinie lepiej"
  Wyświetleń: 1473
 44. Informacja zmieniająca zaproszenie do składania oferty dotyczącej zamówienia na sprzedaż usługi tj. noclegów wraz z wyżywieniem w czasie trwania 2 dniowych warsztatów wyjazdowych dla ok. 100 osób…
  Wyświetleń: 1442
 45. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie
  Wyświetleń: 1416
 46. Pomoc na kontynuowanie nauki
  Wyświetleń: 1396
 47. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki
  Wyświetleń: 1381
 48. Świadczenia z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  Wyświetleń: 1379
 49. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  Wyświetleń: 1336
 50. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1273
 51. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
  Wyświetleń: 1271
 52. Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i w rodzinnym domu dziecka
  Wyświetleń: 1270
 53. Świadczenia z ustawy o pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1264
 54. Prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz prowadzenie grup wsparcia dla rodzin zastępczych, w ramach realizacji projektu „W rodzinie lepiej”
  Wyświetleń: 1219
 55. Dofinansowanie usług tłumacza migowego lub tłumacza-przewodnika
  Wyświetleń: 1188
 56. Usamodzielnienia
  Wyświetleń: 1187
 57. Ponowne ogłoszenie o sprzedaży agregatu
  Wyświetleń: 1170
 58. Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka
  Wyświetleń: 1153
 59. Podstawy prawne
  Wyświetleń: 1139
 60. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1130
 61. Pozostałe świadczenia
  Wyświetleń: 1128
 62. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż usługi tj. noclegów wraz z wyżywieniem w czasie trwania 2 dniowych warsztatów wyjazdowych dla 102 osób, w tym około 40 osób dorosłych i 60 dzieci oraz 2 opiekunów, w ramach realizacji projektu „W rodzinie lepiej”
  Wyświetleń: 1117
 63. Utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego dla rodziny zastępczej zawodowej
  Wyświetleń: 1111
 64. Utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka
  Wyświetleń: 1108
 65. Pomoc na zagospodarowanie
  Wyświetleń: 1106
 66. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1103
 67. Pomoc na usamodzielnienie
  Wyświetleń: 1101
 68. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1070
 69. Dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych
  Wyświetleń: 1068
 70. Starosta Krapkowicki ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie projektu „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Krapkowickim na lata 2018-2020”. Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt „Programu Rozwoju Pieczy Zastępcz
  Wyświetleń: 1037
 71. Klauzula informacyjna RODO
  Wyświetleń: 852
 72. Zarządzenia Dyrektora w 2019 r.
  Wyświetleń: 646
Dane adresowe:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach
47-303 Krapkowice
ul. Kilińskiego 1

Dane kontaktowe:

tel.: 77 44 66 015
fax: 77 44 67 119
e-mail: pcpr@powiatkrapkowicki.pl
strona www: pcpr.powiatkrapkowicki.pl